ID

PCI\VEN_1814&DEV_0601&SUBSYS_C1291259

   PCI\VEN_1814&DEV_0601&SUBSYS_C1291259
   CG-WLCB144GNL
478.30 .

PCI\VEN_1814&DEV_0601&SUBSYS_C12A1259

   PCI\VEN_1814&DEV_0601&SUBSYS_C12A1259
   CG-WLCB300AGN
478.30 .

PCI\VEN_1814&DEV_0601&SUBSYS_D05710FC

   PCI\VEN_1814&DEV_0601&SUBSYS_D05710FC
   I-O DATA WN-GDN/CB3 Wireless LAN Adapter
478.30 .

PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_002B6409

   PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_002B6409
   Logitec LAN-WN23/EC Wireless LAN Adapter
478.30 .

PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_03001A32

   PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_03001A32
   QMI EM300 11n Wireless LAN Card
478.30 .

PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_05031A32

   PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_05031A32
   QMI EM503 11n Wireless LAN Card
478.30 .

PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_3C851948

   PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_3C851948
   Conceptronic 300Mbps 11n PC-Express…
478.30 .

PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_3C861948

   PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_3C861948
   Conceptronic 300Mbps 11n PCI-Express…
478.30 .

PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_624718E8

   PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_624718E8
   Ralink 802.11n Wireless LAN Card
478.30 .

PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_77221113

   PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_77221113
   802.11N Wireless Express Card Adapter
478.30 .

PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_77381432

   PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_77381432
   Edimax 802.11n Wireless PCIe Cardbus
478.30 .

PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_77481432

   PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_77481432
   Edimax 802.11n Wireless PCIe PCI Card
478.30 .

PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_77681432

   PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_77681432
   Edimax 802.11n Wireless mini PCI Card
478.30 .

PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_87221113

   PCI\VEN_1814&DEV_0681&SUBSYS_87221113
   802.11N Wireless Express Card Adapter
478.30 .

PCI\VEN_1814&DEV_0701&SUBSYS_0037182D

   PCI\VEN_1814&DEV_0701&SUBSYS_0037182D
   SiteCom Wireless-N Cardbus Adapter…
478.30 .

PCI\VEN_1814&DEV_0601&SUBSYS_77581432

   PCI\VEN_1814&DEV_0601&SUBSYS_77581432
   Edimax 802.11n Wireless mini PCI Card
478.30 .

PCI\VEN_1814&DEV_0601&SUBSYS_83221113

   PCI\VEN_1814&DEV_0601&SUBSYS_83221113
   802.11N Wireless CardBus Adapter
478.30 .

PCI\VEN_1814&DEV_0601&SUBSYS_916116EF

   PCI\VEN_1814&DEV_0601&SUBSYS_916116EF
   802.11n Wireless PC Card
478.30 .

PCI\VEN_1814&DEV_0601&SUBSYS_926116EF

   PCI\VEN_1814&DEV_0601&SUBSYS_926116EF
   802.11n Wireless miniPCI Adapter
478.30 .

PCI\VEN_1814&DEV_0601&SUBSYS_926216EF

   PCI\VEN_1814&DEV_0601&SUBSYS_926216EF
   802.11n Wireless PCI Adapter
478.30 .

[1-20] ... [41-60] [61-80] [81-100] ... [15461-15467]